TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Modra organizacijska kultura - odgovor na poslovne izzive prihodnosti?

Z delavnicami, strateškim svetovanjem, coachingom, spodbujanjem vodstva smo opora pri spremembah oz. nadgradnji kulture v organizacijah

Kulturo v podjetju narekuje vrhnje vodstvo, sooblikujejo pa jo vsi zaposleni. Prepoznavamo jo preko konkretnih vedenj, ki podpirajo ali spodbujajo vrednote podjetja, preko sistemov (npr. sistem nagrajevanja, sestankovanja, ...) in simbolov (npr. prodajalec meseca, komunikacijska tabla, logotipi, ...). 

Spremenjene razmere na trgu zahtevajo drugačne rezultate, praviloma večjo hitrost, inovativnost... To lahko trajnostno dosegamo le s spremenjenim načinom delovanja in medsebojnega sodelovanja ter vodenja v celotnem podjetju. Gre za dolgotrajen proces spreminjanja kulture. V podjetjih z nad 200 zaposlenimi je to proces, ki traja 7-9 let, v manjših pa nekaj - vendar ne bistevno - manj.

Verjamemo v filozofijo modre kulture podjetja Human Synergistics​​​​​​​ in v praksi že od leta 2014 aktivno sodelujemo v procesu sprememb kulture enega najboljših podjetij v Sloveniji.

Program sestavlja več korakov:

  • opredelitev vizije želene situacije
  • merjenje in ozaveščanje trenutne situacije
  • vzpostavljanje osnovnih načel in vrednot ter vzorcev vedenj spremenjene / nadgrajene kulture
  • merjenje napredka
  • krepitev kompetenc in motivacije zaposlenih za soustvarjanje sprememb

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!