TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Outplacement, Executive Placement

Stisko spreminjamo v priložnost

V TRESCONu podpiramo ljudi v trenutnih kariernih spremembah pri izstopu iz podjetja oz. na poti iskanja nove zaposlitve. Naš naročnik je vedno podjetje, to je ali bivši ali bodoči delodajalec. Zato svetujemo, da si kot vodilni strokovnjaki ali managerji pred izstopom iz podjetja zagotovite dogovor o financiranju te storitve.

Izrazito pa ni storitev omejena na vodilne strokovnjake in managerje. Vsakemu od zaposlenih lahko pomagamo strukturirati življenjepis, tako da bo kompakten, razumljiv, iskren in opremljen s ključnimi poudarki za področja, kjer je oseba res kompetentna. Vse prevečkrat vidimo življenjepise, ki sploh ne odražajo veščin in kompetenc, ki jih prepoznamo v razgovorih.

Enako velja za motivacijsko pismo – kako ga napisati navdihujoče, ciljno usmerjeno in prepričljivo?

Na kaj je potrebno paziti pri pripravi dobrega življenjepisa?

  1. Slika – če jo že želite priložiti, potem naj bo takšna, kot ste vi, v svoji realni najboljši službeni vlogi
  2. Kontaktni podatki – jasno napisani in izpostavljeni, nekje vidno zgoraj na prvi strani
  3. Struktura – čista, jasna, pregledna, hitro berljiva, z malo teksta, »po alinejah«, lahko barvno ločena, vse ključne informacije na dveh straneh;
  4. Navedba delodajalca – poleg imena delodajalca kratek zapis, kaj ta delodajalec dela oz. predstavlja na trgu
  5. Delovno mesto in dosežki – naziv delovnega mesta, kot ste ga v realnosti opravljali, ne kot sledi iz sistemizacije; vaše naloge in dosežki v alinejah
  6. Časovnica – navajajte mesece in letnice zaposlitev
  7. Individualna nota – to ste vi, ne pozabite na to!
  8. Spremni dopis oz. motivacijsko pismo – vsaj toliko pomembno kot življenjepis, VEDNO prilagojeno konkretnemu razpisu

To so praktični kratki napotki, ki so v korist iskalcem, delodajalcem in nam, saj imamo vsi interes, da življenjepis pravilno ovrednotimo. Seveda pa je mnogo podrobnosti v receptu, če ste izkušena oseba z dolgo karierno potjo ali začetnik, če želite zamenjati branžo, če želite zamenjati področje dela, če potrebujete življenjepis v tujem jeziku…

Ste v vlogi delodajalca ali kadrovika, ki mora odpustiti vodilne zaposlene? Ste morda kot vodilni sodelavec sami pred odpovedjo in razmišljate kako naprej? V teh zahtevnih situacijah smo vam v TRESCONu lahko s svojimi storitvami v oporo.

Izkušnje, poznavanje trga, strokovno znanje in empatija odlikujejo svetovalce podjetja TRESCON. Osebam, ki krenejo na pot karierne spremembe, lahko pomagamo z metodologijo, strokovnimi nasveti, kam in kako se obrniti, iskanjem lastnega interesa in prihodnje smeri, evalvacijo ciljanih novih delodajalcev, smiselnimi popravki življenjepisa in motivacijskih pisem. Tako ključno izboljšajo možnosti za novo zaposlitev. Gre za ciljni coaching in strokovno svetovanje.