TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA – TRESCON FAQs

Pri TRESCONu pod direktnim nagovorom razumemo ciljani headhunting potencialnih kandidatov, za kar uporabljamo tudi sinonima 'direktno iskanje' ali 'executive search'. Pri tem kanalu iskanja, ki je primerljiv z direktnim marketingom, najprej preiščemo in z naročnikom uskladimo ciljna podjetja (glede na povpraševanje omejeno na industrijo, regijo, predmet poslovanja, strokovne kompetence,…). V nadaljevanju poiščemo podjetja, v katerih so tovrstni posamezniki zaposleni. Tiste, ki jih odlikujejo zahtevane kvalifikacije za razpisano pozicijo kontaktira naša ekipa, nato pa s posamezniki, ki jih nova priložnost zanima, uskladi termin in izvede osebni pogovor.

'Active sourcing' obsega za razliko od direktnega nagovora/headhuntinga proaktivno iskanje kandidatov v javno dostopnih bazah. Pri tem uporabljamo svojo bazo potencialnih kandidatov kot tudi vse tiste zunanje adreme, katerih naročniki smo. Prav tako pri tej vrsti iskanja vključimo poslovna družbena omrežja in splošno preverjanje preko spleta. Stik navežemo z ozirom na konkretno razpisano delovno mesto. Celovit pregled naših štirih iskalnih kanalov (TRESCONova metodologija 4-S) najdete tukaj​​​​​​​.

Pri TRESCONu smo ponosni na to, da veljamo za ponudnika vrhunske kakovosti in visoke poslovnosti. Honorar, osnovan zgolj na kriteriju uspešnosti, z našo poslovno usmeritvijo ni združljiv. Kot ostali ugledni ponudniki kadrovskega svetovanja tudi mi svojo storitev celovitega postopka izbora obračunamo trostopenjsko, pri čemer je zadnja tretjina honorarja obračunana šele po uspešno zaključenem projektu.

Posamezne dele procesa iskanja in izbora kadrov ter druge storitve – razvoj zaposlenih, procesov ali organizacijske kulture, razvoj vodij, coaching, skrb za ugled blagovne znamke delodajalca (employer branding) – se obračunajo po urah, dnevih ali v obliki pavšala.

TRESCON smo strokovnjaki v metodologiji in nismo specializirani na ozke sklope industrij ali funkcij. Na področju svetovanja s kadri smo dejavni že več kot 40 let (od tega v Sloveniji od leta 2005), kar nas zaznamuje z visokimi kompetencami in bogatimi izkušnjami. Tako lahko rečemo, da smo sodelovali z naročniki s praktično vseh področij – tako kar se tiče samih vej industrij kot tudi različnih funkcij v podjetjih. Od trgovskega, tehničnega in prodajnega osebja do vodilnih managerskih funkcij in članov uprav. Poleg tega TRESCON ne izvaja samo storitev iskanja, temveč izvaja tudi druge storitve – razvoj zaposlenih, procesov ali organizacijske kulture, razvoj vodij, coaching, skrb za ugled blagovne znamke delodajalca (employer branding) - Storitve​​​​​​​.

Naše bogate izkušnje pri zasedanju mednarodnih pozicij so neodvisne od tega, ali pozicije izhajajo iz Slovenije, Avstrije ali katerekoli druge države. Glede na naravo naročila in specifično situacijo, se odločimo za enega od dveh možnih načinov izvedbe projekta:

  • Preko TRESCONovih podjetij v regiji
  • Sodelovanje s partnerjem v mreži CFR

Slovensko gospodarstvo je v veliki meri izvozno in čedalje več podjetij že ima ali razmišlja o svojih podjetjih v tujini – bodisi prodajnih predstavništvih, distribucijskih centrih, proizvodnih obratih,… Da lahko podpiramo tudi svoje naročnike s podjetji v tujini, nam članstvo v mreži CFR Global Executive Search nudi vso potrebno infrastrukturo.

Naša mednarodna svetovalna mreža se razteza v več kot 30ih državah s 55imi pisarnami, TRESCON pa je njen partner že od leta 2005.

Pri izpeljavi mednarodnih naročil tesno sodelujemo z lokalnimi partnerji in naše mednarodne kompetence lahko podkrepimo s številnimi referencami. Delamo seveda v obeh smereh – tudi za mednarodna podjetja s prisotnostjo v Sloveniji iščemo in izbiramo primerne kandidate ter izvajamo ostale storitve. V tej vlogi delujemo kot lokalni partner z odličnim poznavanjem lokalnega slovenskega okolja in specifik.

Naši svetovalci imajo dolgoletne izkušnje tudi na področji t.i. 'Outplacement' podpore podjetjem. Sami sicer raje govorimo o 'Newplacement' podpori. V čem je razlika?

'Newplacement' je storitev, s katero osebi pomagamo na poti zaposlitvenega postopka z ugotavljanjem njegovih interesov, kompetenc in pričakovanj ter z aktivnim prepoznavanjem priložnosti na trgu.

Naš pristop pri podpori 'out-' oziroma 'newplacementa' je v coachingu. Prilagojeno situaciji so taki coachingi lahko procesni, sistemski ali prilagojeni specifični stroki. Ključnega pomena sta lastna motivacija posameznika ter natančno zadani cilji – tako je verjetnost uspešno zaključenih projektov zelo visoka.

Naša prednost pred ozko specializiranimi 'outplacement' podjetji je, da zaradi svoje osnovne dejavnosti in dnevne prakse iskanja primernih kandidatov zelo dobro poznamo trg delovne sile, njegove zakonitosti in potrebe. Na podlagi lastnih izkušenj tako svojim naročnikom lahko pomagamo z bolj relevantnimi in aktualnimi rešitvami.

Ne, to vas pri poslovanju s TRESCONom nikakor ne sme skrbeti. Svetovalec, ki z vami sklene pogodbo, je odgovoren za celoten projekt in ves čas procesa vodi izbrano ekipo sodelavcev, potrebno za uspešno realizacijo projekta.

Kot že iz same besede izhaja, gre za posamezne svetovalce z omejenim naborom orodij, omejenim spektrom storitev ter izkušenj in zmogljivosti.

Zato je prednost podjetja TRESCON Slovenija velikost in strokovna raznolikost ekipe, sodobna orodja in močno mednarodno zaledje.

Poleg klasičnega celovitega postopka iskanja in izbora kadrov svojim naročnikom ponujamo številne možnosti 'modularnega' sodelovanja in ukrojimo lahko povsem specifične ponudbe. Podrobnejše informacije lahko najdete na Storitve​​​​​​​; primeri delnih storitev so lahko različna testiranja, grobi predizbor, zgolj storitev izbora, deli procesa pri spreminjanju kulture podjetja ali drugih procesov.

Praviloma te storitve samostojno ne nudimo, je pa vključena v kombinaciji z našimi ostalimi storitvami, tako da za vas pripravimo medijski načrt in zakup medijev ter poskrbimo za vso potrebno administrativno podporo pred medijsko objavo.

Ne gre za ali-ali odločitev; naraščajoča uporaba digitalnih medijev (tudi v prostem času) seveda govori v prid on-line oglaševanju, ki je napram tiskanim medijem tudi v porastu. Še vedno pa  objava oglasa v tiskanem mediju lahko pomembno prispeva tudi k ugledu blagovne znamke dobrega delodajalca.

TRESCON je specializirano svetovalno podjetje za strokovne in vodilne sodelavce, tako da imamo izkušnje z iskanjem in rekrutiranjem kandidatov na višjih hierarhičnih nivojih. Tako smo pravi sogovornik, če iščete novega izvršnega direktorja ali novega tehnično usposobljenega sodelavca. Ne ponujamo pa storitev iskanja proizvodnih in obrtniških delavcev.

Komunikacija s potencialnimi kandidati je ključni kriterij uspešnosti in razlikovalni element kakovosti rekrutacijskega procesa. Zato ves čas projekta skrbno pazimo, da kandidate sproti obveščamo o nadaljnjih korakih in fazah postopka. Le tako lahko preprečimo, da bi kandidati zaradi pomanjkljive komunikacije ali komunikacijskega šuma izgubili interes za sodelovanje z nami oziroma našim naročnikom.