TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Kako poiščemo vaše vodstvene kadre in strokovnjake?

Iskanje in izbor z razumevanjem - kje in kako

Vodstveni kadri in strokovnjaki, ki jih najdemo, morajo ustrezati tako kulturi podjetja kot konkretnemu delovnemu mestu. Bolj ko se zaposleni in njihove vrednote skladajo s kulturo, filozofijo, vizijo in strategijo podjetja, lažje se bodo s podjetjem poistovetili in prispevali k večji dodani vrednosti in rezultatom. Zato v procesih izbora veliko pozornost posvečamo skladnosti vrednot podjetja in kandidatov.

V procesu iskanja ustreznih kadrov za posamezno področje uporabljamo dve strategiji:

  • Standardizirane metode, ki jih v Sloveniji uporabljamo od leta 2005, v Avstriji pa že od leta 1978
  • Inovativne pristope, ki jih prilagodimo potrebam vsakokratnega konkretnega iskanja – npr. naša metodologija 4-S​​​​​​​ 

 

Učinkovit postopek iskanja in izbora vaših bodočih sodelavcev poteka v TRESCONu v več fazah. Prikazujemo običajen standardiziran časovni potek procesa po korakih.

​​​​​​​Naša ponudba na kratko:

Storitev polnega obsega vključuje korake, ki se začnejo z definiranjem poslanstva in nalog delovnega mesta, zapisom »briefa«, nadaljujejo pa s pripravo in objavo oglasa, poglobljeno raziskavo pri direktnem nagovoru, z oblikovanjem ožjega nabora kandidatov, različnimi praktičnimi testiranji, do poglobljenega intenzivnega tripartitnega assessmenta in vse do končnega podpisa pogodbe s kandidatom. 

Polna storitev - Full Service

Storitev polnega obsega vključuje korake, ki se začnejo z definiranjem poslanstva in nalog delovnega mesta, zapisom »briefa«, nadaljujejo pa s pripravo in objavo oglasa, poglobljeno raziskavo pri direktnem nagovoru, z oblikovanjem ožjega nabora kandidatov, različnimi praktičnimi testiranji, do poglobljenega intenzivnega tripartitnega assessmenta in vse do končnega podpisa pogodbe s kandidatom. 

Storitve nudimo tudi modularno, po delih - od začetne opredelitve projekta do končnega izbora. Pri tem naj posebej izpostavimo storitev drugega mnenja, hearing, assessment center oz. praktično preverjanje kompetenc kandidatov. S tem vam omogočimo, da se v procesu sami sproti odločate za dokup naših storitev. 

Storitev po delih - Vario Service

Storitve nudimo tudi modularno, po delih - od začetne opredelitve projekta do končnega izbora. Pri tem naj posebej izpostavimo storitev drugega mnenja, hearing, assessment center oz. praktično preverjanje kompetenc kandidatov. S tem vam omogočimo, da se v procesu sami sproti odločate za dokup naših storitev. 

Z oglasom, ki ga napišemo in objavimo namesto vas, s svojim ugledom in specifičnim znanjem priprave ter umestitve oglasa ponudimo dodano vrednost, vi pa ostanete anonimni. Pregledamo prijave, izločimo tiste, ki v postopku za vaše podjetje ne želijo sodelovati in vam preostanek izročimo. Poskrbimo za celotno administracijo, GDPR, vsem kandidatom pojasnimo nadaljevanje projekta in jim namesto vas pošljemo končno odločitev o neizboru.

Storitev poštni nabiralnik - Post Box

Z oglasom, ki ga napišemo in objavimo namesto vas, s svojim ugledom in specifičnim znanjem priprave ter umestitve oglasa ponudimo dodano vrednost, vi pa ostanete anonimni. Pregledamo prijave, izločimo tiste, ki v postopku za vaše podjetje ne želijo sodelovati in vam preostanek izročimo. Poskrbimo za celotno administracijo, GDPR, vsem kandidatom pojasnimo nadaljevanje projekta in jim namesto vas pošljemo končno odločitev o neizboru.

Kadre oz. »talente« za vas poiščemo tudi v tujini ali za tujino!

TRESCON Slovenija je od leta 2005 član mednarodne skupine CFR Global Executive Search​​​​​​​, ki jo sestavlja več kot 60 partnerskih pisarn v več kot 30 državah sveta. Številni izvedeni mednarodni projekti in minimalna fluktuacija izbranih ljudi so najboljši dokaz našega dela. S predstavniki vseh držav se srečamo vsaj enkrat letno, kar je posebnost v mednarodnih organizacijah in nam omogoča oseben, našim naročnikom na kožo napisan pristop tudi v tujini. Zmanjšujemo riziko v mednarodnem poslovanju.

Smo kadrovsko svetovalno podjetje za posebne zahteve. Bolj ko je profil specifičen, zahtevnejše je iskanje ustrezne osebe. Naši zaposleni so v skupini TRESCON razvili in pridobili znanje, zato imajo ustrezne kompetence, da tako osebo poiščejo. Zaupnost in empatija sta sestavni del naše strokovnosti.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!​​​​​​​