TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

TRESCON – vaš strokovnjak na področju 'Active sourcinga'

Active sourcing pomeni, da ne iščemo, temveč poiščemo v obstoječih bazah kandidatov!

Demografske spremembe in naraščajoč primanjkljaj strokovno kvalificiranih sodelavcev so v številnih podjetjih pripeljale tako daleč, da svoja prosta delovna mesta za kvalificirane tehnične profile čedalje težje zapolnjujejo. Uspešno zaposlovanje postaja zahtevno in tako trd oreh, da je povsem jasno, da podjetja z oglasi kandidatov ne dosežejo več.

Prava rešitev je 'Active sourcing':

'Active sourcing'  obsega rudarjenje profilov po vseh javno dostopnih bazah in TRESCONovi bazi kandidatov.

Številni potencialno zanimivi kandidati namreč aktivno ne iščejo novih priložnosti – take pa lahko v TRESCONu odkrijemo in spodbudimo, da razmislijo o novem zaposlitvenem izzivu. Tako pasivni kandidati v hipu postanejo radovedni in obetavni novi kandidati. Pri nagovoru kandidatov uporabimo soodgovoren vključujoč metodološki pristop.


Uporabljamo dva kanala:

  • TRESCONova baza kandidatov

Poizvedbo naredimo po svoji redno posodabljani bazi kandidatov s preko 15.000 profili, znotraj katere v nadaljevanju aktivno kontaktiramo tiste kandidate, ki pridejo v poštev za razpisano delovno mesto.

  • 'Profile mining' oziroma rudarjenje profilov

Potencialne kandidate identificiramo in nagovorimo preko poslovnih družbenih omrežij ter v on-line bazah življenjepisov, poslužujemo pa se tudi drugih digitalnih platform, namenjenih specifičnim ciljnim skupinam.


Naši uspehi pri 'Active sourcingu' so posledica dejstva, da razpolagamo z vsemi potrebnimi licencami za uporabo platform in zunanjih adrem. Hkrati nas odlikuje razumevanje delovanja družbenih omrežij ter industrije 4.0, on-line vedenjskih vzorcev kandidatov ter uporaba raznovrstnih orodij. Po celostni analizi in vrednotenju podatkov razpolagamo z dovolj informacijami, da zbudimo radovednost in navdušenje zanimivih kandidatov za razpisano delovno mesto.

'Active sourcing' in aktivno nagovarjanje zahtevata posebne veščine – zato na teh projektih delajo izučeni strokovnjaki, ki jih odlikujejo dolgoletne izkušnje, strokovnost in razumevanje občutljivosti varovanja osebnih podatkov. Svoje kompetence morajo neprestano posodabljati in dograjevati. V skupini TRESCON nam je podjetje v Linzu velik vzor in vir znanja. Leta 2018 so v Nemčiji na tekmovanju svetovalnih podjetij prejeli 1. nagrado v kategoriji Active Sourcing Award​​​​​​​ Personaldienstleister in 2. nagrado v isti kategoriji v letu 2019.

 

Signatur_Award​​​​​​​

 

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!