TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Metode kadrovskega svetovanja

s katerimi skupaj dosegamo res dobre rezultate

Svetujemo vsebinsko in procesno. Da pridemo do ustreznega optimalnega končnega izida, v TRESCONu vsaki nalogi oziroma zadanim ciljem prilagodimo specifičen način in metodologijo. 

  • Kot strokovni vsebinski svetovalec  ponudimo rešitev konkretnega primera na bazi naročenega projekta
  • Kot procesni svetovalec pa ne predlagamo svojih rešitev, temveč naročnike podpremo v razvoju lastnih rešitev s pomočjo različnih delavnic in individualnih svetovanj

Tak način dela je za vse naše sodelavce zelo zahteven. Pri izboru naših lastnih sodelavcev so ključne ustrezne kompetence. Stavimo na strokovnost, širino, sposobnost povezovanja in kritičnega razmišljanja ter strast do projektov, dela z naročniki in rezultata. Zaposleni v podjetju TRESCON se na vseh delovnih mestih zato neprestano nadpovprečno veliko izobražujejo, tako doma kot v tujini.

Svojo metodologijo nenehno razvijamo z internimi kvalitativnimi in izkustvenimi delavnicami, dopolnjujemo pa jo z zunanjim, specializiranim know-howom.

Verjamemo, da je za kadrovsko svetovalno delo ključno dobro poznavanje kadrovskih orodij s kadrovskega področja, hkrati pa smo globoko prepričani, da je za doseganje rezultatov danes bolj kot kadarkoli potrebno široko poslovno znanje, globalna razgledanost in sodobne, vedno razvijajoče se metode in pristopi.

Zato v podjetju TRESCON nismo branžno specializirani, v duhu sodelovanja in povezovanja pa se z namenom krepitve lastnih kompetenc in kompetenc naših naročnikov povezujemo z drugimi strokovnjaki​​​​​​​.

Zato lahko uspešno izvedemo tudi projekte, ki presegajo kapacitete našega stalno zaposlenega teama.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!