TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Razvoj kadrov in organizacij

Sistemski pristop, konstantno dodajanje najnovejših tehnik za učinkovit prenos znanja

Razvoj zaposlenih v podjetjih je strateška funkcija in ne le načelo. V prvi vrsti se osredotočamo na vlogo, ki jo ima posameznik v podjetju. Pri razvoju organizacij pa posameznike povežemo in jih skozi vpletenost pri skupnih nalogah pripeljemo do večje stopnje motivacije, sprejemanja in prodornosti. 

Pri tem je pomemben stvarni rezultat (It), odnosi v teamu (We) in osebna motivacija sodelujočih (I).

Naročnikom pomagamo udejanjati strategijo z delom z različnimi skupinami zaposlenih na delavnicah, treningih in z individualnim svetovanjem. Pri tem so nam v pomoč tehnike moderiranja in coachinga. Svetovalci podjetja TRESCON krepijo svoje kompetence lokalno in mednarodno. Smo aktivni člani Društva moderatorjev Slovenije​​​​​​​ in skupine nemških trenerjev Mundo​​​​​​​​​​​​​. Projekte izvajamo globalno, v več jezikih. V podjetju TRESCON Slovenija imamo reference izvedenih razvojnih projektov iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Italije, Francije, Češke pa tudi Kitajske.

Pri podpiranju procesov uporabljamo sledeče metode:​​​​​​​

 

Delamo tako s posamezniki kot tudi s skupinami in delovnimi teami. Naša osnovna zaveza je zaupnost.

Ker se osredotočamo na proces, lahko zagotovimo trajnostno naravnano rešitev – poskrbimo za čim bolj učinkovit potek projekta oziroma procesa: uskladimo pričakovanja, pripravimo izhodiščno analizo, koncept in možnosti evalvacije

Posebej učinkovit je razvoj vodilnih zaposlenih, ukrojen za potrebe specifičnega delovnega mesta: medtem ko na splošnih seminarjih lahko pridobivajo le splošna znanja, so ciljane delavnice namenjene posredovanju veščin in znanj, ki jih prilagodimo za vsako posamezno podjetje posebej.

Verjamemo v razvoj vodij preko kombinacije treningov vodstvenih in komunikacijskih veščin ter delavnic s sodelavci, na katerih rešujejo konkretne izzive delovnega okolja. S to kombinacijo dosegamo poslovni izplen in polje za vodeno samorefleksijo na lastno delovanje, vedenje in komuniciranje.