TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Razvijajte in opolnomočite vodje skupaj z nami

Uspešna podjetja potrebujejo odlične vodje in »leadership«

Posledica novih razmer na globalnem trgu so tudi spremenjena pričakovanja od ljudi, ki podjetja, organizacije ali teame vodijo. Definicija in razvoj novih kompetenc vodij ter inštrumenti vodenja, ki so prilagojeni novim razmeram, so kritični dejavniki poslovne uspešnosti.

V 'VUCA' svetu se delovni pogoji nenehno spreminjajo, temelji za sprejemanje odločitev postajajo čedalje bolj kompleksni in negotovi, zaznamuje pa ga tudi svojevrstna večpomenskost. Izziv za novodobne voditelje je toliko bolj zahteven (glej shemo).

 

Na TRESCONu menimo, da postavlja t.i. smart gospodarstvo z disrupcijo, dinamiko in spremembo družbenih vrednot nove zahteve za 'smart' voditelje; kompetence, ki bodo pridobivale na pomembnosti pa so tako osebnostne, socialne, kognitivne in metodološke: odpornost, kompetentnost pri upravljanju raznolikosti (diversity), digitalna in strateško-konceptualna znanja.

Vas zanima konkretna tematika?

Pozanimajte se o naših novih programih razvoja vodij, ki temeljijo na pristopu zavednega voditeljstva. Pristop na seminarjih in delavnicah zavednega voditeljstva temelji na enakovrednem razvoju treh skupin ciljev, ki jih ponazarjajo tri oglišča trikotnika: stvarni cilji (It nivo) v obliki trdnih poslovnih rezultatov, odnosni cilji (We nivo) v obliki kakovosti in količine sodelovanja vpletenih ter osebni cilji posameznika (I nivo), v obliki lastne motivacije in zavzetosti posameznika.

 


Pred, med ali po izobraževalnih programih priporočamo testiranje vodij in diagnostiko njihovega potenciala s pomočjo hearinga in assessment centrov​​​​​​​ ali s pomočjo mednarodnih orodij, kot so Management Cube (test voditeljskih kompetenc) oz. Kairos ​​​​​​​(test zavednih vedenj s področja vodenja in sprejemanja odločitev)​​​​​​​​​​​​​​.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!​​​​​​​