TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Preverjanje integritete – od testov do referenčnih klicev

Zmanjšanje tveganja napačne odločitve

Za uspešna podjetja je najdragocenejši kapital – človek. Zato je toliko bolj pomembno, da pri (bodočih) sodelavcih poleg strokovnega znanja visoko vrednotimo tudi korektno poslovanje in vedenje.

Integriteta je ena ključnih potrebnih lastnosti za skladnost poslovanja brez korupcije, podkupovanj ali goljufij. Integriteta je odraz notranjih vrednot, prepričanj in pripravljenosti za sprejemanje odgovornosti ter trajnostne, dolgoročne naravnanosti. Tako pri izbiri zunanjih kandidatov kot pri internem kadriranju na vodilna mesta lahko kadrovska služba z uporabo ustreznih orodij postavi ključne smernice za prihodnost.

 

Kakšna so neproduktivna vedenja?​​​​​​​

Tako opišemo vedenja, ki so za organizacijo ali njene posameznike lahko škodljiva in povsem nekoristna.

Definicija obsega tudi področja škodljivih dejanj kot npr. absentizem oz. odsotnost, fizično in verbalno nasilje – naperjeno tako proti ljudem kot tudi materialnim dobrinam, neupoštevanje in kršenje varnostnih predpisov, kriminalna dejanja itd.

S kandidati poleg osebnostnih testov izvedemo tudi izčrpne multimodalne intervjuje.

V skladu s kandidati transparentno in etično opravimo poglobljene referenčne klice. Po mednarodni metodologiji v strukturiranem intervjuju z referenčno osebo v približno 30 minut dolgem pogovoru preverimo izbrane informacije in poglobimo svoj pogled na preteklo delovanje kandidata. S statistično dovolj velikim vzorcem se iskrenost in ustreznost navedb izkaže kot zelo relevantno odločitveno dejstvo.​​​

Z naše strani prejmete o rezultatih pisno poročilo, o katerem se z vami pogovorimo. Tako postane integriteta v vašem podjetju samoumevni sestavni del organizacijske kulture.