TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Headhunting / Executive Search

Najzahtevnejši kanal iskanja TRESCONove metodologije 4-S

Headhunting (Executive search) je metodologija, s katero imenujemo aktivno iskanje vodilnih zaposlenih in strokovnjakov. Pri tej metodi ciljano proučimo relevantna podjetja in posameznike, ki jih osebno nagovorimo. Tako za vaše razpisano mesto iščemo tudi med tistimi kandidati, ki jih ne najdemo preko oglasov, zunanjih adrem, poslovnih družbenih omrežij ali sicer na spletu.

Večji del naše konkurence ne razlikuje med Active sourcingom in Headhuntingom. V določenih primerih zato projektov ne zmorejo uspešno zaključiti.

Ker se Headhunting rado zmotno enači s krajo sodelavcev, želimo poudariti: Headhunting razumemo kot orodje direktnega marketinga, ki v prodaji izdelkov in storitev predstavlja pomemben način osebnega trženja potencialnim kupcem. Kot resno in strokovno kadrovsko svetovalno podjetje se od agresivnega nagovarjanja in neresnih obljub že na načelni ravni distanciramo, zavezujejo pa nas tudi pravni okviri in zapovedi. Verjamemo, da dolgoročno prispevamo k temu, da se podjetja v skrbi za zadržanje zaposlenih  bolje organizirajo, bolje osmislijo delovna mesta, skrbijo za boljše odnose in so posledično na globalnih trgih uspešnejša.

 

V TRESCONu se nam zdi zelo pomembno, da razumemo poslanstvo in cilje, ki jih bo morala doseči iskana oseba. Včasih te cilje naročnikom pomagamo dodatno definirati oz. konkretizirati pred iskanjem. Skupaj z naročnikom TRESCONov svetovalec konkretizira, po potrebi osmisli in 'izbrusi' iskani profil; tako izdelamo profil z zahtevami, usmerjenimi v prihodnost. Čistopis kompetenc in ponudbe delodajalca za konkretno iskanje zapišemo v poseben dokument.

Glede na iskani profil in ostale relevantne kriterije (npr. industrijska veja, stroka, regija) naši strokovnjaki za iskanje preiščejo zanimiva podjetja. Tako nastali seznam ciljnih podjetij uskladimo z naročnikom. Pri tem smo zelo pozorni na poslovne povezave in interesna območja, saj se zavedamo občutljivosti tega področja.

Ta izjemno občutljiva faza headhuntinga zahteva stoodstotno strokovnost, obzirnost in občutek za človeka. Zasledujemo trojni win win win koncept.

V prvem telefonskem pogovoru preverimo, ali na strani klicanega sploh obstaja interes za več informacij in nadaljnji pogovor. Če je odgovor pritrdilen, se dogovorimo o nadaljnji komunikaciji izven delovnega časa.

Naročnika seznanimo le o tistih posameznikih, ki so nam za to dali izrecno privolitev in jih delovno mesto dejansko zanima – pozorni smo, da zagotavljamo popolno diskretnost!

Ker vse naše korake, aktivnosti, postopke in pridobljene informacije vestno dokumentiramo, lahko tudi kasneje v procesu rekonstruiramo potek dogajanja in izid posameznih projektov. Pri tem upoštevamo načela GDPR in zakonodajni okvir.

TRESCONova ekipa je posebej usposobljena za ta način iskanja.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!