TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Presoja vodilnih zaposlenih

So vaši vodilni zaposleni pripravljeni na izzive prihodnosti?

Ustrezna, sposobna in motivirana vodstvena ekipa je odločilna za obvladovanje izzivov prihodnosti. Ključna odgovornost lastnikov oz. glavnih direktorjev in nadzornih svetov je sposobnost ugotoviti, ali ima na vodilnih mestih prave ljudi.

Presoja vodilnih zaposlenih vam pomaga odkriti potencial in primernost vaših vodilnih sodelavcev. Posledično pridobite pomembne uvide v kompetence vaših vodij in managerjev, ki so koristna podlaga in izhodišče za definicijo razvojnih ciljev in naslednjih razvojnih korakov. Pregled omogoči tudi osebno refleksijo vaših ključnih zaposlenih. Presoja vodilnih zaposlenih pride v poštev zlasti pri združevanjih podjetij, reorganizacijah znotraj podjetij ali pri internem kadriranju na vodilno mesto.

Naša presoja vodilnih zaposlenih obsega sledeče korake:

  • Analiza stanja, razumevanje organizacije in vizije podjetja ter postavljenih ciljev ter usklajevanje kompetenčnega profila kot osnova za temeljito presojo
  • Priprava, organizacija in obveščanje vseh vpletenih
  • Izvedba obsežnih multimodalnih intervjujev ter testov in analiz potenciala
  • Izvedba različnih osebnostnih in vedenjskih testov (npr. Management Cube, Kairos ​​​​​​​in drugih)
  • Vrednotenje in dokumentiranje
  • Predstavitev izidov naročniku
  • Povratna informacija osebam, vključenim v presojo

 

Pomagamo vam odkriti manjko in potenciale vaših vodilnih sodelavcev. Visoka strokovnost, resnost in diskretnost so pri tej občutljivi tematiki za nas samoumevni – na to se lahko zanesejo tako naši naročniki kot tudi udeleženci skrbnega pregleda.

Po potrebi lahko zagotovimo presojo na regionalni ali mednarodni ravni z vključitvijo izkušenih kolegov z več desetletji poslovne kilometrine.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!​​​​​​​