TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Hearing - strokovna podpora pri izbiri kandidatov

'Mlajši brat' ocenjevalnih centrov

Za zaključek izbirnega postopka in lažje sprejemanje odločitev imamo na voljo različne procese evalvacije kandidatov. Poleg osebnostnih in vedenjskih testov ter Assessment centrov​​​​​​​ se kot možnost ponuja hearing – strukturirana presoja strokovnih kompetenc in osebnostnih lastnosti kandidata na osnovi delovanja v različnih konkretnih poslovnih situacijah. Tako sprejete kadrovske odločitve so bolje osnovane in jih je lažje utemeljiti.

Hearing izvajamo v sklopu naše celostne storitve iskanja in izbora kandidatov, lahko pa tudi kot samostojen, zaključni korak vašega kadrovskega procesa.

Hearing poleg klasičnega strukturiranega intervjuja obogatimo s praktičnimi primeri, igranjem vlog, testi, stresnimi nalogami, prezentacijami domačih nalog in podobno. Praviloma so opazovalci v tem procesu udeleženci s strani delodajalca (komisija), ki si tako lahko oblikujejo bolj popolno sliko kandidata, sestavljeno z različnih zornih kotov. Ocena kandidatov lahko sledi v pisni obliki strukturiranega obrazca ali se izvede na mestu samem s poglobljeno diskusijo, ki jo v TRESCONu moderiramo. 

Zakaj so TRESCONovi hearingi tako uspešni:

  • Z naročnikom jasno opredelimo razloge, pričakovanja, cilje (kakšen profil kandidata iščemo?)
  • Potek hearinga vedno posebej prilagodimo vsakemu delovnemu mestu ali naročniku
  • Brezhibna organizacija in komunikacija s kandidati
  • Jasno briefiramo komisijo in strokovno moderiramo hearing in proces odločanja
  • Zagotavljamo profesionalen in v praksi preverjen potek hearinga, z vitko uporabo sredstev

Naši izkušeni, strokovno in metodološko visoko usposobljeni svetovalci vam pomagajo pri izbiri kandidata, ki kar najbolj ustreza razpisnim pogojem in pričakovanjem. 

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!