TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

  1. V skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov, ki jih Trescon d.o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana, pridobi od mene in tretjih oseb. Trescon d.o.o.   vzpostavlja, upravlja in vzdržuje zbirke osebnih podatkov za naslednje namene:
    1. iskanje in posredovanje primernih poklicnih priložnosti
    2. posredovanje mojih osebnih podatkov bodočim delodajalcem ali strankam, ki naročajo storitve v Sloveniji in tujini, tistim, za katere je bilo v času posredovanja znano prosto delovno mesto, na katerega se prijavljam, pa tudi vsem tistim bodočim delodajalcem oz. izvajalcem storitev, ki jih lahko Trescon d.o.o. kasneje identificira kot primernega delodajalca ali kupca mojih storitev glede na mojo izobrazbo, izkušnje in karierne želje.
  2. Trescon d.o.o. sme segmentirati moje osebne podatke, da določi moj poklicni profil, kar bo omogočalo, da lažje ponudi primerne kandidate za zaposlitev podjetjem, ki iščejo kadre.
  3. Zavedam se, da lahko za namene prvega odstavka moje osebne podatke obdelujejo tudi podjetja, s katerimi je Trescon d.o.o. sklenil sporazum o sodelovanju ali pri katerih Trescon d.o.o. sodeluje pri iskanju primernega kadra, pri čemer ta podjetja zavezuje zakon o varovanju osebnih podatkov in imajo s Tresconom podpisane vse potrebne pravne akte.
  4. Trescon d.o.o. hrani osebne podatke, ki jih obdeluje za namene prvega odstavka, do mojega preklica  oziroma skladno s svojo Politiko o zasebnosti. Enako velja za obdelavo teh podatkov v podjetjih, katerim so bili z istim namenom poslani  moji osebni podatki.
  5. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene prvega in drugega odstavka lahko začasno ali trajno prekličete ali zahtevate dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, obdelanih v povezavi z vami. Pošljite pisno zahtevo na Trescon d.o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana ali pisarna(at)trescon.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi privolitve do njenega preklica. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, so opisane v naši Politiki o zasebnosti.
  6. Zavedam se, da za obdelavo osebnih podatkov velja Politika zasebnosti družbe Trescon d.o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana.