TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Veščine in kompetence – Indija Koromandija HR-ja - Mednarodna konferenca 2022 -

04/25/2022

21. 4. 2022 je potekala mednarodna konferenca, ki jo je organiziral Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Veščine in kompetence – Indija Koromandija HR-ja. V veliko čast in ponos nam je, da smo s svojimi izkušnjami in znanji lahko doprinesli k vsebini. Sodelavke Petra Treven Bernat, Katarina Bremec Slanič in Urška Bajsič so predstavile "Kako ovrednotiti skriti kapital v kompetencah". Zakaj kompetence sploh meriti, vrednotiti in kako to narediti v praksi ...

Praktičen napotek: pri zaposlovanju in internem kadrovanju pripravimo BRIEF.

  • Brief ki je več kot le prepis delovnih nalog iz sistemizacije, prepis kompetenc iz kompetenčnega modela, zapisi iz letnih razgovorov in ostalih kadrovskih dokumentov.

Odgovorimo si na vprašanja:

  1. Zakaj je delovno mesto ključno za našo prihodnost, zakaj ga sploh potrebujemo?
  2. Kaj je poslanstvo delovnega mesta?
  3. Kaj lahko ponudimo posamezniku in kako ga lahko navdušimo, da bo prepoznal in povezal svoje karierne cilje in vizijo s cilji in vizijo našega podjetja?
  4. Kaj bodo konkretni izzivi tega delovnega mesta letos in v prihodnjih treh letih?

 
Z dobrim Briefom je iskanje novega sodelavca bistveno lažje, saj izluščimo samo bistvo delovnega mesta, kompetence in prihodnje potrebe.

Celoten prispevek in povzetek konference si lahko ogledate na tej povezavi.

Za pokušino:

"Petra Treven Bernat iz podjetja Trescon je skupaj s Katarino Bremec Slanič in Urško Bajsič predstavila, kako ovrednotiti skriti kapital v kompetencah, zakaj se ukvarjati s kompetencami, kako jih prepoznati in vpeljati v prakso. Kompetence so skupek znanja, veščin, spretnosti, talenta, vrednosti, samopodobe, ki omogočajo uspešno opravljanje delovnih nalog. Izpostavile so pomembnost prenosljivih kompetenc, ki so skriti kapital podjetja oz. zaposlovalcev. To so kompetence, ki jih vsak od zaposlenih na nek način lahko »odnese« v drugo podjetje. Primer teh so kritično razmišljanje, osredotočanje na podrobnosti, kreativnost, aktivno poslušanje, voditeljstvo ipd. in so za podjetja ključnega pomena, da jih prepozna in zna uporabiti. Kompetence so vezni člen, med iskanjem ravnovesja v opravljanju dela, odnosi, ki so vzpostavljeni in plačilom za opravljeno delo. Prikazale so primer, ko podjetje izgubi dobrega delavca. Izredno pomembno je, da podjetje v takem primeru opravi t.i. »brief« za to delovno mesto, kamor zapišemo, zakaj je delovno mesto ključno za našo prihodnost, kaj naj bodo konkretni cilji in izzivi tega delovnega mesta, kaj so glavne operativne naloge, katere kompetence potrebuje zaposleni na tem delovnem mestu, kaj mu lahko ponudimo ipd. Najpomembneje pa je, da se osredotočimo na cilj in vizijo in na podlagi tega določimo, katere kompetence potrebujemo."

Nazaj