TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Assessment centri na daljavo? Rešitev tako za izborne postopke, kot tudi pri razvoju zaposlenih.

09/18/2020

Na čase, ki od nas zahtevajo manj druženja, hkrati pa si želimo, da projekti ne zastanejo, se je potrebno znati prilagoditi. Razvoj zaposlenih praviloma predvideva v svoji prvi fazi t.i. assessment – presojo kompetenc in veščin, da se lahko za sodelavce v nadaljevanju pripravi ustrezen načrt nadaljnjih usposabljanj, strokovne in osebne rasti. Da ugotovimo, ali so pripravljeni na napredovanje. Ali bi morda lahko bolje delali v kakšnem drugem oddelku. Če vas je skrbelo, kako v časih priporočene in predpisane fizične distance nadaljevati s procesi razvoja svojih zaposlenih, vam lahko pomagamo. Enako velja tudi pri izbornih postopkih. Z assessmentom boste povečali verjetnost, da zaposlite najbolj ustreznega kandidata oziroma zmanjšali tveganje napačne odločitve.

​​​​​​​

Izpopolnili smo orodje, ki omogoča skoraj identičen proces kot presojevalni centri v živo, a se ga lahko izvaja v celoti ali delno na daljavo. To prinaša s seboj številne prednosti:

​​​​​​​​​​​​​​

 • varnost v razmerah pandemije,

 • večjo sledljivost, če se proces snema,

 • tudi manjšo možnost napak pri ocenjevanju in predvsem

 • priložnost, da udeleženci konkretno uvidijo, kje so bili zelo dobri in kje je prostor za izboljšavo.

 

Dileme, na katere smo se morali navaditi v časih covida ter tudi potencialne šibkosti nove metode seveda so:

 

 • uporaba elektronske opreme,

 • nujnost manjših skupin oz. celo individualiziranega dela,

 • občutek, da te nekdo gleda na daljavo oz. da se deli procesa posnamejo (ob vnaprejšnjem dogovoru in s smiselnostjo uporabe v korist udeleženca).

 

Sistem Talent Assessment & Development, ki so ga razvili  kolegi na Portugalskem, mi pa ga prilagodili za uporabo v naši regiji in ga v Sloveniji prvič uporabili že leta 2010, je prilagojen uporabi v našem jeziku in omogoča naloge, ocenjevanje in poročila v slovenščini. To je med mednarodnimi sistemi izjemna redkost.  

 

Nazornejša predstavitev elementov Talent Assessment & Development

 

 • Spletna platforma in program za ocenjevanje in razvoj kadrov – v Sloveniji prvič v assessment centrih uporabljeno leta 2010 za eno največjih bank pri nas.

 • Sistem podpira izvedbo ocenjevalnih postopkov v živo in ali na daljavo. V živo ocenjevalci vpisujejo informacije neposredno v sistem, na daljavo s posnetki pa je delo manj stresno za ocenjevalce. Manj stresa pomeni tudi manj možnih napak oz. bolj preudarno ocenjevanje z več komentarji. ​​​​​​​

 • Udeleženci lahko ob prebiranju oz. 1:1 sprejemanju povratne informacije s strani ocenjevalca posnetke tudi sami pregledajo in tako bolje razumejo oz. ozavestijo določena vedenja. Izvedba je praviloma v posebnem prostoru, kjer je udeleženec sam oz. največ z enim članom projektne ekipe, kar zagotavlja varnost in kontrolirano okolje. Mogoča je izvedba tudi od doma, vendar načeloma tega načina ne spodbujamo. Udeležencem moramo priskrbeti internetni dostop, kamero, vse ostale stvari dobi skozi sam proces. 

 • Prav tako poteka skupinska izvedba v posebej za to prilagojenem prostoru. Svetujemo skupino do 5 oseb, zgornja meja pred covidom je bila 10 oseb. Proces organizacijsko vodi zgolj ena oseba v živo, vse ostalo osebje dela na daljavo oz. v drugih prostorih. S tem se drastično zmanjša možnost okužb. 

 • Enako kot pri klasičnih ocenjevalnih centrih ali hearing postopkih se določi namen in konkreten cilj procesa, kompetence, ki jih ocenjujemo, naloge, ocene, poljubno število internih ali eksternih ocenjevalcev. Ocenjevalci so lahko, kot v našem slikovnem primeru, člani teama Trescon in naročnika ali pa zgolj Trescon. 

 • Povratna informacija je še vedno ključni del uspešnih assessment postopkov. Sistem jo v primeru neposrednega ocenjevanja zagotovi takoj, čeprav se sicer bolj zavzemamo za nekaj vtisov takoj, strukturirana povratna informacija po tem, ko so jo vsi ocenjevalci prebrali in se pod njo lahko mirno podpišejo.

 • Kombinacija ali alternativa, papir oz. elektronska oblika, vse na voljo.  

 • Novost programske različice leta 2020 je za osebne mobilnike podprt razvojni del povratne informacije kandidatom in sugestije glede bodočega razvoja. Udeležencem lahko kadrovska služba ali pa zunanji dobavitelj enkratno ali časovno dozirano posreduje video, avdio ali tekstovne vsebine z namenom razvoja specifičnih kompetenc. ​​​​​​​

 

Nazaj