TRESCON Linz
TRESCON St. Pölten
TRESCON Salzburg
TRESCON Ljubljana
TRESCON Bratislava
TRESCON Brno

Direktor srednje velikega proizvodnega podjetja, m/ž

Mednarodno podjetje veliko- in maloserijske proizvodnje, Postojna ​​​​​​​

Naš naročnik je uspešno mednarodno proizvodno podjetje z 200 zaposlenimi in 15% tržnim deležem v Evropi,  v stabilni mešani lasti, ki za svojo ekipo v Sloveniji išče novega direktorja. Glavni srednjeročni cilj bo dvigniti produktivnost skozi načela vitkosti in lean organizacijo, zaključiti investicijo v teku, učinkovita selitev in integracija proizvodne linije iz tujine ter razvoj in trženje dodatnih nišnih maloserijskih proizvodov z visoko dodano vrednostjo. Pozicija zahteva izkušnje iz delovanja v vitkih proizvodnih podjetjih, dobro razumevanje proizvodnega in tehničnega področja, ljubezen do analitičnega pristopa in dejstev ter številk, mednarodno vpetost, seveda pa tudi splošne kompetence s področja vodenja in komuniciranja. Ponuja odlično priložnost za osebno rast pod mentorstvom izkušenih mednarodno prekaljenih managerjev.

Pričakujemo vodjo, ki poleg afinitete za proizvodno odličnost proaktivno spremlja trg in zna predvideti smeri razvoja, pri tem pa  se zaveda pomena motiviranja ekipe in si zna pridobiti njeno zaupanje. Če ste trenutno zaposleni na proizvodno tehničnem področju znotraj večjega koncerna in ne vidite prave priložnosti za napredovanje, je to lahko prava pozicija za vas. Ali pa je to odlična priložnost, če ste izjemno hitro rasli in je trenutno vaša edina možnost za napredovanje selitev v tujino, česar pa niste pripravljeni storiti. Naš naročnik ponuja zdravo poslovno okolje in veliko priložnosti za rast, pričakuje pa človeka, ki zna motivirati sodelavce in skrajšati procese od faze povpraševanja do predstavitve tehničnih rešitev. Podjetje je doslej vodil odličen manager, ki pa te vloge na daljavo ne more več uspešno opravljati, saj podjetje potrebuje osebo, ki bo, tudi z osebno prisotnostjo, gonilo stalnih izboljšav in napredka.

Pošljite nam vašo prijavo, če:

  • imate nekje 10 do 15 let delovnih izkušenj, od tega nekaj let z vodenjem celotne ali dela proizvodnje, lahko kot tehnični direktor ali direktor manjšega proizvodnega podjetja z merljivimi uspešnimi rezultati
  • razumete, poznate in ste v praksi uvajali ali bili del teama za uvedbo in uveljavljanje konceptov odličnosti in  vitkosti ( 'lean', 6 sigma…)
  • se znate pogovarjati tako s prodajno kot tudi z nabavno stranjo ekipe
  • vas poleg proizvodne odličnosti zanima tudi prodajna odličnost in zadovoljstvo kupca
  • znate motivirati in voditi ekipo sodelavcev in zunanjih partnerjev
  • govorite tekoče angleško, z namenom mesečnega poročanja in odnosov s kupci
  • imate univerzitetno izobrazbo tehnične smeri, zaključen MBA je prednost
  • znate uporabljati paket orodij MS Office / ERP
  • ste mobilni in občasno pripravljeni potovati

Če vas zanima karierna priložnost, kot jih je le malo na našem trgu, pričakujemo vaše predstavitveno pismo in življenjepis z navedbo šifre delovnega mesta 5614 čimprej na naslovu kadrovsko svetovalnega podjetja TRESCON d.o.o., email: pisarna@trescon.si.


Ogled vseh prostih delovnih mest